Hoppa till sidans innehåll

Rahmbergsfonden


STADGAR Rambergsfonden (intern fond Almby IK)


Fondens bildande
§ 1                      

 Rambergsfonden har tillkommit för att förvalta de medel som erhållits i gåva från Almby IK


Stiftelsens ändamål
§ 2                      
Stiftelsen har till ändamål att genom årlig utdelning av fondens avkastning främja vård och fostran av barn, ungdom eller ungdomsgrupper, som genom flitig träning och visat intresse noterat framgångar inom cykel, skidåkning eller orientering.
Avkastningen ska utdelas antingen som stipendier eller som bidrag till grupper
för vistelse på träningsläger. Mottagare ska vara högst 20 år.

Cykel och orienteringssektionerna inom Almby IK ska årligen lämna in förslag till
stiftelsens styrelse, som utser mottagare av utdelade medel.


Stiftelsens tillgångar
§ 3                      
Stiftelsens tillgångar utgörs av:
a) 120 000:- som erhållits som gåva av Almby IK, samt
b) avkastning av detta belopp.
Ytterligare tillgångar utöver ovan nämnda får ej mottagas


Stiftelsens styrelse
§ 4                      
Styrelse för Rambergsfonden består av ordförande, sekreterare och kassör i Almby IK:s huvudstyrelse.

§ 5                      

Ordförande i Almby IK är tillika ordförande i fonden.


§ 6                      
Styrelsen ska vid förvaltning av stiftelsens medel tillse att dessa är förvaltade på ett
betryggande sätt.


Räkenskaper och revision
§ 7                      
För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper. Bokslut görs parallellt med Almby IK:s styrelse


§ 8                      

Granskning av styrelsens förvaltning sker av Almby IK:s ordinarie revisorer.


§ 9                      
Styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskap överlämnas till revisorerna samtidigt med Almby IK:s årsberättelse. Revisorerna rekommenderar årsmötet om styrelsens ledamöter får ansvarsfrihet för det gångna året.


Sammanträde
§ 10                   
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande, så snart detta fordras.  Om övriga två ledamöter så begär ska ordförande sammankalla styrelsen.


Stiftelsens upplösning
§ 11                    Upplöses stiftelsen ska återstående tillgångar i sin helhet tillfalla Almby IK.

Uppdaterad: 29 FEB 2016 21:24 Skribent: Lasse Lundberg

 

 

Almby IK Klädshop - beställ här

 

Postadress:
Almby IK
Ljungvägen 16
70221 Örebro

Besöksadress:
Ljungvägen 16
70221 Örebro

Kontakt:
Tel: +4619361080
E-post: This is a mailto link

Se all info